Not Found

The requested URL was not found on this server.


Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

DÍJJEGYZÉK

 

 

ingatlanjog

Megbízási díjak

 

Két elemből tevődik össze: ügyvédi munkadíjból és költségekből. Az ügyvéd munkadíja, honoráriuma nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásainkat. A készkiadások (költségek) olyan az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például a nagy távolságra történő vidéki utazás költsége, a felmerült szállásköltség, stb.

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően, a konkrét ügy ismeretében adható. A jogi képviselő munkadíjának tarifájára, a munkadíjak nagyságára nincsen jogszabályi vagy egyéb előírás, ügyvédi kamarai ajánlás vagy bármely más állásfoglalás.

Az ügyvédi munkadíj az ügy természetétől függően eseti megbízás esetén lehet:

fix díjas, óradíjas, százalékos, egyedi díjas, sikerdíjas

 Alapdíjak:

Ingatlan adásvételi szerződés

 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása készpénzes ingatlanvásárlás esetén: 1%, de min.60.000 Ft
 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása nem készpénzes ingatlanvásárlás [Bankhitel, Bankkölcsön, Fundamenta, részletekben történő adásvétel, munkáltatói kölcsön, stb.] esetén: 1,5%-2% között, de min. 80.000 Ft

Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező ingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel történő átruházására vonatkoznak. Ettől eltérő feltételek esetén a munkadíj megállapítása egyedileg történik, de a munkadíj – több nyelvű ingatlan adásvételi szerződés kivételével – a 3%-ot nem haladja meg.

Pótdíjak

 • Ingatlan adásvételi előszerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése esetén: +0,5%, de min. 50.000 Ft pótdíj.
 • Ingatlan adásvételi szerződés utólagos módosítása (szerződésmódosítás) az ügyfél vagy bankja kérésére, illetve hibájából: +0,3%, de min. 40.000 Ft pótdíj módosításonként.
 • Ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó ügyvédi pénzletét kezelése: az ügyvéd által kezelt pénzletét összegének 1%-a
 • Ingatlan tehermentesítése nem tehermentes ingatlan esetén: 0,3% – 0,5% pótdíj teher jellegétől [jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, stb.] függően

Egyéb költségek

Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatban az ügyvédi munkadíjon felül a vevőt terheli a földhivatalnak fizetendő eljárási díj és a tulajdoni lap beszerzésének költsége.

 • Az adásvételi szerződés földhivatalba történő benyújtásakor a földhivatali ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni az illetékes földhivatalnak. A hatályos jogszabályok szerint ennek összege ingatlanonként 6.600 Ft. Ezen összeget szerződéskötéskor el szoktuk kérni az ügyféltől, viszont az nem az ügyvédnek jár, az ügyfél bárkihez megy ugyanezzel a költséggel kell számolnia. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért a földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat készpénzben kell befizetni a földhivatal pénztárában, ahol a számlát az ügyfél nevére kérjük kiállítani.
 • Tulajdoni lap beszerzésének költsége: 7.000 Ft
 • A web-lapon feltüntetett ingatlanok értékesítése után az itt feltüntetett árakat alapul véve 7 százalék ingatlan közvetítői jutalék, és 7 százalék ügyvédi munkadíj kerül felszámításra.

Ingatlan bérleti szerződés

 • Ügyvédi munkadíj lakóingatlan esetében: az egyhavi bérleti díj összegének fele, de minimum 50.000 Ft. A díj tartalmazza a lakás bérleti szerződés megszerkesztésének és ügyvédi ellenjegyzésének díját.
 • Ügyvédi munkadíj nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetében: egyhavi bérleti díj összege, de minimum 100.000 Ft. A díj tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszerkesztését és ügyvédi ellenjegyzését.

Cégalapítás

Cégalapítás díja egyszerűsített cégeljárásban

 • Kft., Bt. alapítás egyszerűsített cégeljárásban: 80.000 Ft
 • Zrt. alapítás egyszerűsített cégeljárásban: 250.000 Ft

Cégalapítás díja hagyományos cégeljárásban

 • Kft., Bt. alapítás hagyományos cégeljárásban: 120.000 Ft
 • Zrt. alapítás hagyományos cégeljárásban: 500.000 Ft

Cégmódosítás díja

 • Kft., Bt.módosítás: 60.000 Ft – 500.000 Ft munkától függően
 • Zrt. módosítás: 150.000 Ft – 1.000.000 Ft munkától függően

Jogi tanácsadás díja

A jogi tanácsadás a leghatékonyabb eszköz a komolyabb vesztességek megelőzésére. Jogi tanácsot időben érdemes kérni nem pedig a baj bekövetkezése után. Ügyvédi Irodánkban a  jogi tanácsadás (jogi konzultáció) díjköteles, melynek összege 20.000 Ft/megkezdett óra. Az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadás, azaz a személyes konzultáció, mint a nevéből is kitűnik csak személyesen vehető igénybe.

Ügyvédi sikerdíj egyedi megállapodás tárgya.

Valamennyi díjat + 27 %-os áfa terheli.