Not Found

The requested URL was not found on this server.


Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Szolgáltatásaim

Polgári jogGavel-chess

 • Peres és peren kívüli képviselet, tanácsadás a polgári jog teljes területén
 • Szerződések, más okiratok készítése, véleményezése

 

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaságok (Bt-k, Kft-k, Rt-k, egyéni cégek, stb.) alapítása,
 • Társasági szerződések módosítása
 • Társaságok átalakulásának (más szervezeti formába átalakulás, egyesülés, kiválás, stb.) jogi ügyintézésegazdasagijog
 • Gazdasági tanácsadás, társaságok képviselete
 • Felszámolás, végelszámolás során közreműködés, képviselet
 • Társaságok belső szabályzatainak kidolgozása
 • Pénzügyi kapcsolatokkal összefüggő tanácsadás (finanszírozási források, befektetői lehetőségek felkutatása, közreműködés)
 • Képviselet, tanácsadás üzleti tárgyalások, szerződéskötések során

Ingatlan jog
ingatlanjog

 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (adásvétel, csere, bérlet, stb.) készítése
 • Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos tanácsadás, képviselet (ingatlanközvetítő cégekkel is együttműködve)
 • Társasház-alapító okiratok készítése, módosítása, társasházak képviselete